30 En om alle morgens te staan, om den HEERE te loven en te prijzen; en desgelijks des avonds;