6 En David verdeelde hen in verdelingen, naar de kinderen van Levi, Gerson, Kehath en Merari.