8 De kinderen van Ladan waren dezen: Jehiel, het hoofd, en Zetham, en Joel; drie.