10 Het zevende voor Hakkoz, het achtste voor Abia,