12 Het elfde voor Eljasib, het twaalfde voor Jakim,