14 Het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,