15 Het zeventiende voor Hezir, het achttiende voor Happizzes,