17 Het een en twintigste voor Jachin, het twee en twintigste voor Gamul,