21 Aangaande Rehabja: van de kinderen van Rehabja was Jissia het hoofd.