22 Van de Jizharieten was Selomoth; van de kinderen van Selomoth was Jahath.