25 De broeder van Micha was Jissia; van de kinderen van Jissia was Zecharja.