26 De kinderen van Merari waren Maheli en Musi. De kinderen van Jaazia waren Beno.