27 De kinderen van Merari van Jaazia waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.