29 Aangaande Kis: de kinderen van Kis waren Jerahmeel.