9 Het vijfde voor Malchia, het zesde voor Mijamin,