10 Het derde voor Zakkur; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.