11 Het vierde voor Jizri; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.