12 Het vijfde voor Nethanja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.