13 Het zesde voor Bukkia; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.