1 Kronieken 25:14

14 Het zevende voor Jesarela; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.