14 Het zevende voor Jesarela; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.