15 Het achtste voor Jesaja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.