1 Kronieken 25:15

15 Het achtste voor Jesaja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.