16 Het negende voor Mattanja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.