17 Het tiende voor Simei; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.