18 Het elfde voor Azareel; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.