20 Het dertiende voor Subael; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.