21 Het veertiende voor Mattithja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.