23 Het zestiende voor Hananja; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.