25 Het achttiende voor Hanani; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.