26 Het negentiende voor Mallothi; zijn zonen en zijn broederen; twaalf.