27 Het twintigste voor Eliatha; zijn zonen en zijn broederen; twaalf.