28 Het een en twintigste voor Hothir; zijn zonen en zijn broederen, twaalf.