18 Aan Parbar tegen het westen waren er vier bij den hogen weg, twee bij Parbar.