19 Dit zijn de verdelingen der poortiers van de kinderen der Korahieten, en der kinderen van Merari.