27 Van de krijgen en van den buit hadden zij het geheiligd, om het huis des HEEREN te onderhouden.