9 Meselemja nu had kinderen en broeders, kloeke lieden, achttien.