17 Over de Levieten was Hasabja, de zoon van Kemuel; over de Aaronieten was Zadok;