18 Over Juda was Elihu, uit de broederen van David; over Issaschar was Omri, de zoon van Michael;