22 Over Dan was Azarel, de zoon van Jeroham. Dezen waren de oversten der stammen van Israel.