3 Hij was uit de kinderen van Perez, het hoofd van al de oversten der heiren in de eerste maand.