26 Zo heeft dan David, de zoon van Isai, geregeerd over gans Israel.