11 Zijn zoon was Joram; zijn zoon was Ahazia; zijn zoon was Joas;