12 Zijn zoon was Amazia; zijn zoon was Azaria; zijn zoon was Jotham;