13 Zijn zoon was Achaz; zijn zoon was Hizkia; zijn zoon was Manasse;