17 En de kinderen van Jechonia waren Assir; zijn zoon was Sealthiel;