3 De vijfde Sefatja, van Abital; de zesde Jithream, van zijn huisvrouw Egla.