9 Deze allen zijn zonen van David, behalve de kinderen der bijwijven, en Thamar hun zuster.