1 De kinderen van Juda waren Perez, Hezron en Charmi, en Hur, en Sobal.