11 En Chelub, de broeder van Suha, gewon Mechir; hij is de vader van Eston.