13 En de kinderen van Kenaz waren Othniel en Seraja; en de kinderen van Othniel, Hathath.