16 En de kinderen van Jehalelel waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.